Thổi hỗn hợp gồm 0 01 mol CH4...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thổi hỗn hợp gồm 0,01 mol CH4, 0,0...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thổi hỗn hợp gồm 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 và 0,03 mol C2H2 lần lượt đi qua bình (1) chứa dung dịch AgNO3 trong NH3 dư; bình (2) chứa dung dịch Br2 dư. ðộ tăng khối lượng của các bình lần lượt là :

A. 0 gam 1,34 gam B. 0,78 gam 0,56 gam C. 0,16 gam 1,34 gam D. 0,78 gam 0,16 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.chọn B.

Dung dịch AgNO3/ NH3 hấp thụ C2H2 ⇒ ∆ = × = m 0, 03 26 0,78(g)

Dung dịch Br2 hấp thụ C2H4 ⇒ ∆ = × = m 0, 02 28 0,56(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP