Tính lượng glucozơ dùng để tạo ra 1...

Chương 2: Cacbohiđrat Tính lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam socb...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Tính lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam socbitol với hiệu suất 80%. A. 2,25 gam B. 1,44 gam C. 22,5 gam D. 14,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP