Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào dưới đây có cùng cấu t...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit ?

A. amilozơ B. glicogen C. cao su lưu hóa D. xenlulozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cao su lưu hóa và bakelit đều có dạng mạch không gian. chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP