Cho 0 1 mol A α-amino axit dạng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạn...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối

. A là : A. glixin. B. alanin. C. phenylalanin. D. valin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

H2NRCOOH + HCl → ClH3NRCOOH

0,1 0,1 ⇒ (52,5 + R + 45) × 0,1 =11,15

⇒ R = 14 (CH2) và A là H2NCH2COOH (glixin)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP