Có các rượu ancol CH3OH CH3CH2OH CH3CH OH...

Chương 1: Este - Lipit Có các rượu (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Có các rượu (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 và (CH3)3COH. Chất tham gia phản ứng este hóa với HCl dễ dàng nhất là : A. CH3OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. (CH3)3COH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Ancol bậc 3 phản ứng dễ hơn ancol bậc 2, ancol bậc 1 phản ứng kém nhất

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP