Công thức nào dưới đây KHÔNG đúng ?...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Công thức nào dưới đây KHÔNG đúng ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Công thức nào dưới đây KHÔNG đúng ? dãy đồng đẳng công thức dãy đồng đẳng công thức

A. ankanal CnH2n+1CHO B. ankenal CnH2n-1CHO C. ankanđial CnH2n-1(CHO)2 D. ankenđial CnH2n2(CHO)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Andehit no, mạch hở, hai chức (ankanđial) có công thức CnH2n(CHO)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP