Cho 10 gam fomon tác dụng với lượng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho 10 gam fomon tác dụng với lượn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho 10 gam fomon tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 54 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch này bằng : A. 37,0%. B. 37,5%. C. 39,5%. D. 75,0%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B. HCHO (AgNO3 / NH3)→ 4Ag

n HCHO=1/4.54/108=0,125

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP