Trong phản ứng nào dưới đây nước đóng...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trong phản ứng nào dưới đây, nước đ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trong phản ứng nào dưới đây, nước đóng vai trò chất oxi hóa ?

A. C + 2H2O t → CO2 + H2

B. Cl2 + H2O as → 2HCl + 1/2O2

C. H2O dpdd→ H2 + 1/2O2

D. 2H2O ⇄ H3O +OH-

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP