Giải pháp nào dưới đây KHÔNG thể làm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Giải pháp nào dưới đây KHÔNG thể là...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Giải pháp nào dưới đây KHÔNG thể làm mềm nước có độ cứng tạm thời ?

A. đun nóng B. thêm dung dịch NaOH C. thêm dung dịch Na3PO4 D. thêm dung dịch HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D Các giải pháp làm mềm nước đều có thể áp dụng cho nước có độ cứng tạm thời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP