Hòa tan hỗn hợp gồm 16 0 gam...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu bằng 300 mL dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan bằng : A. 0,0 gam. B. 3,2 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CHỌN A

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

0,1 0,6 0,2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

0,1 0,2

⇒ Tất cả các chất rắn Đều bị hòa tan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP