Cho dãy chuyển hóa Z là hợp chất...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy chuyển hóa Z là hợp chất ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy chuyển hóa

Z là hợp chất thơm có công thức :

A. C6H5OH

B. C6H5CO3H

C. O2CC6H4ONa

D. C6H5ONa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CHỌN A. C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP