đun nóng chất hữu cơ A với axit...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ đun nóng chất hữu cơ A với axit sun...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

đun nóng chất hữu cơ A với axit sunfuric đặc thì tạo ra sản phẩm, mà khi cho tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo khí mùi khai. Còn nếu đốt cháy A, rồi hấp thụ sản phẩm vào dung dịch AgNO3 thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. Chất A này chắc chắn chứa các nguyên tố : A. N và Cl. B. C, N và Cl. C. C, H, N và Cl. D. C, H, O, N và Cl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

A là chất hữu cơ nên A chứa cacbon. Khí mùi khai (NH3) cho thấy A chứa nitơ và kết tủa với AgNO3 cho thấy A chứa clo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP