Số đồng phân cấu tạo của axit cacboxylic...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Số đồng phân cấu tạo của axit cacb...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Số đồng phân cấu tạo của axit cacboxylic và este có cùng công thức C4H8O2 bằng : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

CH3CH2CH2COOH

CH3CH(CH3)COOH

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)2

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP