Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành 2 4 CrO − là :

A. 0,015 mol và 0,04 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol A. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

+8H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP