Trong số các hợp chất FeO Fe3O4 Fe2O3...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Trong số các hợp chất Fe...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Trong số các hợp chất FeO, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3, thì chất chỉ thể hiện một tính (hoặc tính khử, hoặc tính oxi hóa – chỉ xét vai trò của nguyên tố sắt) trong phản ứng oxi hóa - khử là A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP