để phân biệt các dung dịch Al NO3...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ để phân biệt các dung dịch Al(N...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

để phân biệt các dung dịch Al(NO3)3 và Zn(NO3)2, tốt nhất nên dùng thuốc thử :

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NH3. C. dung dịch HCl. D. dung dịch Ba(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

Al3+ tạo kết tủa trắng keo Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4 +

Zn2+ tạo kết tủa, tan trong NH3 dư Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2↓ + 2NH4 +

Zn(OH)2 + 4NH3 → Zn(NH3)4 2+ + 2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP