để khử hết lượng 2 Au CN −...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại để khử hết lượng 2 Au(CN) − trong dun...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

để khử hết lượng 2 Au(CN) − trong dung dịch, đã phải dùng đến 0,65 gam Zn. Lượng Au kim loại sinh ra từ phản ứng này bằng : A. 0,985 gam. B. 1,970 gam. C. 2,955 gam. D. 3,940gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

Zn + 2Au(CN)2 – → Zn(CN)4 2– + 2Au

0,01 0,02

⇒ mAu = 0,02 × 197 = 3,94 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP