Cho dãy điện hóa Zn2+ Zn Fe2+ Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho dãy điện hóa Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho dãy điện hóa Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag

Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây là không xảy ra ? A. Zn và AgNO3 B. Cu và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 và AgNO3 D. Cu và Fe(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP