Khi cho toluen tác dụng với Cl2 as...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Khi cho toluen tác dụng với Cl2 (a...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Khi cho toluen tác dụng với Cl2 (as) thì thu được sản phẩm nào sau đây ? A. benzyl clorua B. o-metyltoluen C. p-metyltoluen D. m-metyltoluen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. ðiều kiện ánh sáng tạo điều kiện phản ứng thế vào nhóm no

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP