Hệ số trùng hợp của loại polietilen...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime . Hệ số trùng hợp của loại poliet...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

. Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng mol phân tử 3000 g/mol bằng: A. 100 B. 107 C. 115 D. 125

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n=. chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP