Khi lần lượt cho từng hỗn hợp kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Khi lần lượt cho từng hỗn hợp kim loạ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Khi lần lượt cho từng hỗn hợp kim loại dưới đây vào lượng dư nước, thì khi phản ứng hoàn toàn, trường hợp nào thu được lượng khí H2 (đktc) lớn nhất ?

A. hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol K

B. hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Ca

C. hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Al

D. hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.

A. M (Na, K) → 1/2H2 (1 mol)

B. Na → 1/2H2 (0,5 mol) ; Ca → H2 (1 mol)

C. Na + H2O → NaOH + 1/2H2

1 1 0,5

Al + 3H2O + NaOH → NaAl(OH)4 + 3/2H2

1 1 1,5

D. Na → 1/2H2 (0,5 mol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP