Phát biểu nào dưới đây là không đúng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào dưới đây là không đúng ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào dưới đây là không đúng ?

A. Liên kết kim loại được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại và các electron tự do.

B. Các ion dương kim loại và electron tự do đều dao động liên tục ở các nút mạng tinh thể kim loại.

C. Liên kết cộng hóa trị do những cặp electron tạo nên, còn liên kết kim loại là do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia.

D. Liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm, còn liên kết kim loại là do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và electron tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP