đặc điểm nào dưới đây không tương ứng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại đặc điểm nào dưới đây không tương ứng...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

đặc điểm nào dưới đây không tương ứng với tính chất hóa học dặc trưng của kim loại là tính khử ?

A. ðộ âm diện lớn B. Năng lượng ion hóa nhỏ C. Bán kính nguyên tử tương ñối lớn D. Số electron hóa trị nhỏ (từ 1 đến 3 electron)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP