Xác định phần trăm khối lượng CaCO3 MgCO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Xác định phần trăm khối lượng CaCO3.M...

1
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Xác định phần trăm khối lượng CaCO3.MgCO3 có trong quặng đôlômit, biết nhiệt phân hoàn toàn 40 gam quặng trên thu được 11,2 L khí CO2 (0oC và 0,8 atm)

A. 42% B. 46% C. 50% D. 92%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

CaCO3.MgCO3 → CaO + MgO + 2CO2

%CaCO3.MgCO3=(0,2.184)/40.100%=92%

chọn D

Gửi 5 năm trước

1
OK – trong le4 năm trước
2
OK – trong le4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP