Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0 05M...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành bằng :

A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

H + + OH – → H2O

0,018 0,018 (H + dư 0,002 mol)

=2,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP