Nhúng thanh Fe vào 100 mL dung dịch...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nhúng thanh Fe vào 100 mL...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nhúng thanh Fe vào 100 mL dung dịch Cu(NO3)2 0,1 M. đến khi Cu(NO3)2 phản ứng hết thì thấy khối lượng thanh Fe :

A. tăng 0,08 gam B. tăng 0,80 gam C. giảm 0,08 gam D. giảm 0,56 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu↓

0,01 ← 0,01 0,01 ⇒ ∆m = 0,01 × 64 – 0,01 × 56 = 0,08 gam

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP