Dùng m gam Al để khử hết 1...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Dùng m gam Al để khử...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Các chất sau phản ứng nhiệt nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng m bằng :

A. 0,540 gam. B. 0,810 gam. C. 1,080 gam. D. 1,755 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

2Al + Fe2O3 → to Al2O3 + 2Fe

0,02 ← 0,01

Al (NaOH) → 3/2H2

0,02 ← 0,03 ⇒ m = 0,04 × 27 = 1,08

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP