Phản ứng nào dưới đây đã tạo sản...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phản ứng nào dưới đây đã tạo sản p...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phản ứng nào dưới đây đã tạo sản phẩm KHÔNG tuân đúng quy tắc Mac-côp-nhi-côp ?

A. CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3

B. (CH3)2C=CH2 + HBr → CH3CH(CH3)CH2Br

C. CH3CH2CH=CH2 + H2O → (H+)CH3CH2CH(OH)CH3

D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI → (CH3)2CICH2CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B “Khi cộng tác nhân bất đối HX vào hợp chất chưa no bất đối, H ưu tiên cộng vào cacbon chưa no nhiều H hơn và X ưu tiên cộng vào cacbon chưa no ít hiđro hơn”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP