trường hợp nào dưới đây không có sự...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ trường hợp nào dưới đây không có s...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa CTCT của ancol và nhận định về bậc của ancol ? CTCT của ancol bậc CTCT của ancol bậc

A. CH3OH 1

B. CH3 -CH(CH3)- CH2OH 2

C. CH3 -CH (OH)CH3 2

D. CH3 -C -(CH3OH)-CH3 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Bậc của ancol là bậc của nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nhóm hiđroxyl (–OH).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP