Nhận xét về tính chất vật lí chung...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Nhận xét về tính chất vật lí chun...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?

A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi.

B. đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng.

C. đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt.

D. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Chất dẻo có tính dẻo, cao su có tính đàn hồi, tơ có khả năng kéo thành sợi dai, bền.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP