Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dướ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng ?

A. Phenol và fomanđehit B. Butađien-1,3 (Buta-1,3-đien) và stiren C. Axit ađipic và hexametilenđiamin D. Axit ω-aminocaproic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ch ọnB. Phản ứng giữa hai chất này là phản ứng trùng hợp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP