Biện pháp nào dưới đây không làm tăng...

Chương 1: Este - Lipit Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suấ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa rượu (ancol) etylic và axit axetic ? A. Dùng dư axit hoặc ancol B. Dùng H2SO4 đặc hấp thụ nước C. Chưng cất đuổi este D. Tăng áp suất chung của hệ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Áp suất không ảnh hưởng đến hệ cân bằng của các chất lỏng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP