Rượu ancol nào dưới đây khi oxi hóa...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Rượu (ancol) nào dưới đây khi oxi ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Rượu (ancol) nào dưới đây khi oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm là một xeton ?

A. ancol n-butylic B. ancol i-butylic C. ancol s-butylic D. ancol t-butylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Oxi hóa tạo xeton thì ancol là ancol bậc 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP