Công thức CnH2n-2O có thể là công...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ . Công thức CnH2n-2O có thể là côn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

. Công thức CnH2n-2O có thể là công thức cho dãy đồng đẳng của anđehit mạch hở : A. no, đơn chức B. no, hai chức C. chưa no (1 liên kết đôi), đơn chức D. chưa no (1 liên kết đôi), hai chức

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2

A. ∆ = 1 ; B. ∆ = 2 (với hai nguyên tử O). C. ∆ = 2 (với một nguyên tử O) D. ∆ = 3.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP