Tổng số nguyên tử trong phân tử axit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tổng số nguyên tử trong phân tử ax...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tổng số nguyên tử trong phân tử axit ađipic là
A. 16. B. 18. C. 20. D. 22.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Axit adipit có CT là HOOC-C4H8-COOH

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP