Phân tử khối của 2 3–đimetylhex–2–en là A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phân tử khối của 2,3–đimetylhex–2–...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phân tử khối của 2,3–đimetylhex–2–en là
A. 110 đvC. B. 112 đvC. C. 122 đvC. D. 120 đvC.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chất đề cho là anken có 8C có CT là C8H16

M= 112

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP