Cho các chất sau: o–xilen đimetylaxetilen isobutan polietilen...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: o–xilen, đimetyl...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: o–xilen, đimetylaxetilen, isobutan, polietilen, benzen, isopren, stiren.
Số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất làm mất màu dd Br2 là dimetyl axetilen, isopren, stiren

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP