Thành phần chính của đất đèn là A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thành phần chính của đất đèn là A....

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thành phần chính của đất đèn là
A. C2H2. B. CaC2. C. CH4. D. Al4C3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP