Tripeptit mạch hở được tạo bởi từ glyxin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tripeptit mạch hở được tạo bởi ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tripeptit mạch hở được tạo bởi từ glyxin và valin là hợp chất mà phân tử có
A. ba nguyên tử oxi và ba nguyên tử nitơ. B. ba liên kết peptit, ba gốc alpha–aminoaxit.
C. hai liên kết peptit, hai gốc alpha–aminoaxit. D. hai liên kết peptit, ba gốc alpha–aminoaxit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP