Hiđrat hóa m gam axetilen H+ To sau...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hiđrat hóa m gam axetilen (H+, To)...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hiđrat hóa m gam axetilen (H+, To), sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ hỗn hợp X đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 9m gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng hiđrat hóa axetilen là
A. 45%. B. 55%. C. 25%. D. 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau khi qua H+ hỗn hợp gồm C2H2 (a mol) và CH3CHO (b mol)

Kết tủa tạo thành gồm có Ag2C2 (a mol) và Ag(2b mol)

Ta có 240a + 216b = 9m

a +b =m/26

Vậy b= m/104

Hiệu suất pư = (m/104)/(m/26) =25%

Chon C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP