Tên thay thế của ancol có công thức...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tên thay thế của ancol có công thứ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn (CH3)2CH–CH(OH)–CH3 là
A. 3–metylbutan–1–ol. B. 2–metylbutan–3–ol.
C. isopentan–2–ol. D. 3–metylbutan–2–ol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP