Dãy đồng đẳng của ankin có công thức...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy đồng đẳng của ankin có công th...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy đồng đẳng của ankin có công thức chung là
A. CnH2n–2 (n >= 3). B. CnH2n–6 (n >= 6). C. CnH2n–2 (n >= 2). D. CnH2n+2 (n >= 1).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP