Thủy phân este nào sau đây không thu...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thủy phân este nào sau đây không t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thủy phân este nào sau đây không thu được hai muối? (C6H4 là vòng thơm)
A. CH3COOCH2COOCH3. B. CH3COOC6H4OH.
C. C2H5COOCH2CH2OOCC2H5. D. HCOOCH2C6H4OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP