Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ
A. C6H5CH=CH2. B. CH3COOCH=CH2.
C. CH2=CHCOOCH3. D. CH2=C(CH3)COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP