Cho các polime sau: polietylen tơ capron tơ...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho các polime sau: polietylen, t...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho các polime sau: polietylen, tơ capron, tơ enang, polistiren, tơ olon, cao su buna–S.
Có bao nhiêu polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các polime thỏa đề gồm có tơ enan ( tơ capron tạo ra từ caprolactan là phản ứng trùng hợp )

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP