Trộn 100 mL dung dịch FeCl2 2 M...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Trộn 100 mL dung dịch FeC...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Trộn 100 mL dung dịch FeCl2 2 M với 100 mL dung dịch NaOH 2 M. Lọc tách kết tủa và nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Khối lượng của A bằng : A. 8 gam. B. 24 gam. C. 16 gam. D. 32 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2

0,1 0,2 0,1

2Fe(OH)2 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2H2O

0,1 0,05

(Fe2+ dư = 0,1 mol)

=>m Fe2O3=0,05.160=8=> chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP