Số amin bậc hai ứng với công thức...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số amin bậc hai ứng với công th...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

amin bậc 2 có dạng R-NH-R'

Với

R= CH3, R= C3H7 (2 đp) ta có 2 đp

R= C2H5, R'= C2H5 ta có 1 đp

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP