Cho các phát biểu sau: 1 Muối natri...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (1) Muối na...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:
(1) Muối natri phenolat phản ứng với dung dịch HCl thu được phenol.
(2) Oxi hóa ancol CH3CH(OH)CH3 bằng CuO, to không tạo ra anđehit.
(3) Dung dịch etylen glicol có khả năng hòa tan Cu(OH)2.
(4) Phenol là một axit yếu, có khả năng làm đổi màu quỳ tím.
(5) Danh pháp thay thế của C2H5OH là ancol etylic.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có 1,2,3

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP