Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức A...

Chương 2: Cacbohiđrat Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức A. x...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức
A. xeton. B. anđehit. C. hiđroxi. D. axit cacboxylic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP