Cho 18 3 gam phenyl fomat tác dụng...

Chương 1: Este - Lipit Cho 18,3 gam phenyl fomat tác dụng vừa đủ với ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 18,3 gam phenyl fomat tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 10,2 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 17,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối gồm có HCOOK 0,15 mol và C6H5OK 0,15 mol

m muối= 32,4g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP